Công văn công bố kết quả thi và cấp giấy chứng nhận TN tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

a